EzClick מערכת הצבעה אלקטרונית - קליקרים
המערכת מאפשרת תמיכה בעשרות ואף במאות משתתפים בו זמנית.
המערכת משמשת בבתי ספר כלי עזר אינראקטיבי להוראה.כל תלמיד בכיתה מקבל שלט שבאמצעותו יענה על השאלות. לכל שלט יש מספר שניתן לשייך אליו את שם התלמיד כך שהשלט ילווה אותו גם בהמשך לימודיו. המורה מחבר את השאלון בתוכנת Power Point כך שלא נדרשת למידה של תוכנה חדשה. מיד בתום השאלון או אף מיד לאחר כל שאלה, ניתן להציג את התוצאות, ההתפלגויות וחתכים סטטיסטים שונים. בזמן ההצבעה התשובות חסויות ומעודדות את כלל התלמידים להשתתף. כל התשובות נרשמות בבסיס הנתונים וניתנות לעיבוד סטטיסטי כללי ופרטני. תבניות מוכנות הקיימות ב EzClick כמו גם האינטגרציה עם Power Point מפשטות את השימוש במוצר ומאפשרות גמישות מקסימלית בבניית השאלות והמעקב אחר התשובות.
להשכרת המערכת לאירועים וכנסים לחץ כאן

רוצה שנחזור אליך?
הצעת מחיר / עוד פרטים דף תמיכה למוצר מפרט טכני מלא למוצר צפיה בסרטון הדגמהמלקוחותנו שעושים שימוש במערכת איזי קליק:
 
סוגי שאלונים ומבדקים: מערכת EzClick מאפשרת בניית שאלונים מסוגים שונים:
שאלוני הערכה - על התלמידים לענות על השאלות תוך פרק זמן מוקצב מראש.
מבחן מהיר - הצגת שמו של המשיב הנכון המהיר ביותר.
ראשון זוכה - התלמיד שיקליק ראשון יקבל את זכות הדיבור.
הצבעה בלבד - הצבעה לצורך סטטיסטיקה.
אלימינציה - חסימת משתמש לאחר תשובה לא נכונה.