top of page

תוכנת שליטה ובקרה למעבדות מחשבים

Smart Media

בעזרת Smart Media III תהפוך מעבדת המחשבים לסביבת עבודה אינטראקטיבית המעניקה למורה אמצעי המחשה, שליטה ובקרה.
התוכנה מאפשרת שיתוף מידע טקסטואלי וגרפי מכל הסוגים והופכת את חווית הלמידה לקלה, נעימה ופשוטה יותר, הן לתלמיד והן למורה.

 • שידור מסך המורה לתלמיד, קבוצה או כל הכיתה בהתאם לצורך.

 • שידור תמונה, קול וסרטונים מעמדת המורה לתלמיד, לקבוצה או לכיתה כולה.

 • כיבוי, הדלקה ו/או איתחול כל אחד מהמחשבים או את כולם בעת ובעונה אחת.

 • מיקום התלמידים על גבי המסך בדומה למיקומם הפיזי בכיתה.

 • הקלטת רצף השיעור בשילוב קול המורה ושידורו בכל עת.

 • החשכת מסכי התלמידים בזמן הסבר פרונטלי או הדגמה על הלוח.

 • הפצת קבצים

 • יצירת קבוצות עבודה

 • כיבוי והפעלת המחשבים מרחוק

 • מערכת אינטרקום קולית בין המורה והתלמידים

 • תוכנה בלבד - אין צורך בחומרה ייחודית. שימוש מינימאלי במשאבי הרשת 

Smart Media
SMRT MEDIA BROADCAST
SMART MEDIA VOICE BROADCAST
SMRT MEDIA VOICE CHAT
SMART MEDIA STUDENT SCREEN BROADCAST
SMRT MEDIA STUDENT SCREEN WATCH
SMART MEDIA SCREEN RECORDING
SMART MEDIA GROUP CONFIGURATION
SMART MEDIA CHAT
SMART MEDIA MANAGMENT
SMART MEDIA STUDENT SETTINGS
SMRT MEDIA FILE TRANSFER
SMART MEDIA BLANK SCREEN
SMARTMEDIA UNLOCK
SMART MEDIA MULTIMEDIA BROADCAST
SMART MEDIA CAMERA BROADCAST
SMART MEDIA CLASS MANAGMENT

תמיכה והורדות

הורדת התוכנה

מדריכים

תמיכה והורדות
QUESTIONS SMART

שאלות ותשובות

אפשרויות אקטיבציה
 

 • אקטיבציה דרך האינטרנט. כדי לבצע אקטיבציה דרך האינטרנט יש לבחור Online Update, להקליד מספר רישיון שרכשתם וללחוץ על Next. אם האקטיבציה לא צלחה יש לוודא שאין חסימות או סינון אתרים.

 • אקטיבציה ללא אינטרנט. כדי לבצע אקטיבציה ללא אינטרנט יש לבחור Offline update, להעתיק ולשלוח לתמיכה שלנו את Machine Identifier וגם מספר רישיון שלכם. בהתאם לנתונים הללו אנחנו נכין לכם קובץ רישום (Authorization file) שבעזרתו תוכלו לבצע אקטיבציה.

 • החלפנו מחשב מורה והרישיון אינו מתאים

 • יש לכתוב בקשה להעברת הרישיון למחשב חדש. המכתב חייב להיות כתוב באנגלית על דף עם לוגו של המוסד. יש להסביר סיבה להעברת הרישיון, לכתוב מספר רישיון. בסוף חייבים חתימה של מגיש בקשה וחותמת של ארגון.

מה לעשות כאשר מחשב תלמיד אינו מתחבר למחשב מורה?

יש לוודא כי:

 • שניהם מוגדרים על אותו ערוץ

 • התקשורת בינכם אינה נחסמת ע"י חומת אש

 • בכל המחשבים מותקנת אותה גרסה

 • כל המחשבים מחוברים לרשת ופרוטוקול TCP/IP מוגדר על אותו טווח כתובות

 • במנהל ההתקנים מוגדר כרטיס רשת אחד בלבד. אם בנוסף לכרטיס רשת פיזי קיים כרטיס רשת וירטואלי או כרטיס רשת פיזי נוסף – יש לבטל אותם.

 • במחשב מורה ישנם מספיק רישיונות לכל התלמידים. קחו בחשבון שגם צלמית שחורה (המחשב שמנותק או שכבר לא קיים) תופס רישיון וחייבים למחוק אותו כדי לשחרר את הרישיון.
   

מה הסיבה שכאשר משדרים מחשב מורה לתלמידים התמונה אינה עוברת?

 • יש לוודא שבמנהל התקנים נמצא כרטיס מסך אחד בלבד. אם בנוסף לכרטיס מסך פיזי קיים כרטיס מסך וירטואלי או כרטיס מסך פיזי נוסף – יש לבטל אותם.

 • יש לוודא שצלמית של המחשב מופיעה בתוכנת מורה כמחוברת (לא שחורה)

יצירת קשר
bottom of page